Skip to content

Pada ketika anda menyewa kenderaan, anda secara asasnya menyewakannya dari vendor untuk jangka waktu tertentu. Ia biasanya 36 atau empat tahun. Apabila tempoh sewa anda ditutup, anda mempunyai pilihan untuk mengembalikan kenderaan kepada vendor atau membelinya dengan jumlah yang ditentukan sebelumnya, yang dicirikan dalam kontrak sewa.